Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő neve:

Aktor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Aktor)

címe: 1116 Budapest, Sztregova utca 1. 

E-mail: titkarsag@aktor.hu

 

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

A kezelt adatok köre: e-mail cím; név; telefonszám; Facebook publikus adatai

 

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó rendszerhasználatához szükséges jogosultságának azonosítása.

A Felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok esetében az adatkezelés célja belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása.

Az Aktor életéről, a képviseletek nyilvános programjairól, eseményekről szóló tájékoztatásaival, reklámajánlataival a regisztrációkor megadott elérhetőségén a felhasználót megkeresse.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja az Aktor Facebook közösségének, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatainak törlését. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az Aktor törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát indoklás nélkül, azonnali hatállyal törölheti).

 

A személyes adatok törlése:

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a titkarsag@aktor.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén belül, őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk. Az Aktor minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az Aktor minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Aktor fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók – weboldalon való értesítés mellett egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a titkarsag@aktor.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. A felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, e-mailben vagy az Aktor címére megküldött levélben.

 


Felügyeleti Hatóság

Felhasználó adatkezeléssel, adatfeldolgozással összefüggő jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, illetve ügyfél jogorvoslattal élhet az Aktor döntése ellen, valamint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu